Blue Tri Merle Frenchy BlueG
14 vote[s] 5 4.5 90%

Sandov’s Blue Tri Merle Frenchy BlueG

Our Female

Blue Tri Merle French Bulldog
Born: 12/14/2017

Casey

Casey
Casey
Casey
Casey
Casey
Casey
Casey